ISOQAR w czasopiśmie „Logistyka a jakość”

ISOQAR w czasopiśmie „Logistyka a jakość”

W 5. wydaniu czasopisma dla menedżerów logistyki „Logistyka a jakość” ukazał się wywiad przeprowadzony m.in. z Panem Pawłem Dąbrowskim - Dyrektorem ISOQAR CEE Sp. z o.o. Artykuł pod tytułem: „ISO dla SCM” dotyczy normy ISO 28000:2007 Zarządzanie Bezpieczeństwem dla Łańcucha Dostaw. 

 

W praktyczny sposób opisano m.in.:

  • jak wygląda proces wdrożenia ISO 28000:2007,
  • czy warto w tym temacie skorzystać z pomocy firmy konsultingowej czy też działać we własnym zakresie,
  • jakie trudności mogą napotkać firmy przygotowujące się do procesu certyfikacji tego systemu,
  • koszty oraz proces certyfikacji,
  • kwestie związane z przyszłością  normy oraz jej popularnością.

 

Publikacja przybliża również istotę normy ISO 28000:2007, która powstała z myślą o organizacjach związanych z usługami logistycznymi. 

 

Rozmówcy zwracają uwagę na to, że kradzieże, przemyt, manipulacje ładunkowe to tylko część zagrożeń na jakie mogą być narażone firmy w skutek przerwania łańcucha dostaw. Dlatego zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w tym obszarze  ma istotny wpływ nie tylko dla minimalizacji kosztów, ale także dla wiarygodności firmy i prowadzenia przez nią konkurencyjnej działalności.

 

Korzyści jakie odczuwa organizacja, która wdrożyła i certyfikowała się za zgodność z normą ISO 28000 są szybko odczuwalne.  Przejawiają się m.in. przez zwiększenie skuteczności działań w przypadku sytuacji awaryjnych, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników za kwestie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies