ISO 14005 pomoże Ci wdrożyć system zarządzania środowiskowego

ISO 14005 pomoże Ci wdrożyć system zarządzania środowiskowego

Organizacja ISO opublikowała nowy standard dotyczący etapowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom.

 

Obecnie, organizacje w coraz większym stopniu biorą pod uwagę wymogi ochrony środowiska w prowadzeniu swojej działalności. Jednakże, nawet jeśli wyraźnie widać korzyści, jakie mogą z tego płynąć, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, nie jest zawsze zadaniem łatwym, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zadanie to będzie teraz łatwiejsze dzięki standardowi ISO 14005:2010 - Systemy zarządzania środowiskowego - Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, łącznie z wykorzystaniem oceny działania środowiskowego.

 

Celem niniejszego standardu jest dostarczenie wytycznych dla organizacji do stopniowego rozwoju, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu spełnienia wymagań normy ISO 14001. ISO 14005 obejmuje również wskazówki w zakresie integracji i wykorzystania technik oceny oddziaływania środowiskowego.

 

Ten Międzynarodowy Standard ma zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od poziomu jej rozwoju, działalności czy lokalizacji.

 

Etapowe podejście ma wiele zalet, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą:

  • łatwo ocenić zwrot zainwestowanego czasu i pieniędzy w system zarządzania środowiskowego (EMS),
  • zobaczyć, jak doskonalenie w zakresie środowiskowym przyczynia się do zmniejszenia kosztów, poprawy stosunków społecznych czy też zaspokojenia oczekiwań klientów,
  • śledzić korzyści z wdrożenia krok po kroku systemu zarządzania środowiskowego, dodawania lub rozbudowy elementów systemu, które dostarczają wartość dla organizacji,
  • skupić się sprawach, które są dla nich istotne, czyli na klientach, łańcuchu dostaw.

 

Model przedstawiony w standardzie został opracowany, aby pomóc organizacji we wdrożeniu systemu EMS w sposób elastyczny, koncentrując się na potrzebach, celach i dostępnych w firmie zasobach.

 

System ISO 14001:2004 jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie organizacją o dowolnej wielkości i typie. Pozwala na:

  • identyfikację i kontrolę oddziaływania aspektów środowiskowych na działania, produkty lub usługi firmy,
  • ciągłą poprawę w zakresie ochrony środowiska,
  • wdrożenie i systematyczne podejście do określania celów środowiskowych, ich osiągania i wykazania, że zostały osiągnięte,
  • zapewnienia zgodności działania z prawem.

 

Chociaż akredytowana certyfikacja na zgodność z ISO 14001 nie jest to wymogiem normy ISO 14005, to wiele organizacji wybiera akredytowaną certyfikację jako niezależne potwierdzenie, że ich system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania standardu ISO 14001.

 

Według ISO Survey of Certifications 2009 do końca grudnia 2009 r. zostało wydanych co najmniej 223 149 akredytowanych certyfikatów na zgodność z ISO 14001:2004 w 159 krajach i gospodarkach.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności