II Debata „Zarządzania Jakością” Certyfikacja

II Debata „Zarządzania Jakością” Certyfikacja

Debata na temat rynku certyfikacji w Polsce.

 

W poniedziałek 15 marca 2010 roku odbyła się 2-ga debata na temat certyfikacji zorganizowana przez magazyn „Zarządzanie Jakością”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek certyfikujących, w tym reprezentanci ISOQAR.

 

Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji na rynku certyfikacji w Polsce. Tak więc zostały poruszone tematy dotyczące pozytywnych i negatywnych zjawisk w certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów. Dyskutowano również na temat wymagań normy ISO 17021, która stanowi wymagania dla jednostek certyfikujących. W szczególności poruszono temat współpracy jednostek certyfikujących z firmami konsultingowymi.

 

Delegaci zgodnie przyznali, że wzrost świadomości na temat zarządzania jakością jest zjawiskiem godnym podkreślenia i zasługą w dużej mierze jednostek certyfikujących. Również kompetencje auditorów wzrosły znacząco w przeciągu ostatniej dekady, dzięki czemu organizacje mogą liczyć na profesjonalną usługę certyfikacji.

 

Jednym z największych problemów z jakim boryka się rynek certyfikacji jest nadmierna komercjalizacja, która prowadzi do nie zawsze etycznej pogodni za klientami. Spostrzeżenia dotyczące nieuczciwej konkurencji były bardzo podobne. Jest to głównie nadmierna redukcja liczby dni przeznaczonych na certyfikację, wystawianie nieakredytowanych certyfikatów oraz dumping.

 

Więcej na temat debaty znajdzie się w dodatku do magazynu „Zarządzanie Jakością” o nazwie „CERTYFIKACJA”, który ukaże się w dniu 31.03.2010 roku.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies