II Debata „Zarządzania Jakością” Certyfikacja

II Debata „Zarządzania Jakością” Certyfikacja

Debata na temat rynku certyfikacji w Polsce.

 

W poniedziałek 15 marca 2010 roku odbyła się 2-ga debata na temat certyfikacji zorganizowana przez magazyn „Zarządzanie Jakością”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek certyfikujących, w tym reprezentanci ISOQAR.

 

Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji na rynku certyfikacji w Polsce. Tak więc zostały poruszone tematy dotyczące pozytywnych i negatywnych zjawisk w certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów. Dyskutowano również na temat wymagań normy ISO 17021, która stanowi wymagania dla jednostek certyfikujących. W szczególności poruszono temat współpracy jednostek certyfikujących z firmami konsultingowymi.

 

Delegaci zgodnie przyznali, że wzrost świadomości na temat zarządzania jakością jest zjawiskiem godnym podkreślenia i zasługą w dużej mierze jednostek certyfikujących. Również kompetencje auditorów wzrosły znacząco w przeciągu ostatniej dekady, dzięki czemu organizacje mogą liczyć na profesjonalną usługę certyfikacji.

 

Jednym z największych problemów z jakim boryka się rynek certyfikacji jest nadmierna komercjalizacja, która prowadzi do nie zawsze etycznej pogodni za klientami. Spostrzeżenia dotyczące nieuczciwej konkurencji były bardzo podobne. Jest to głównie nadmierna redukcja liczby dni przeznaczonych na certyfikację, wystawianie nieakredytowanych certyfikatów oraz dumping.

 

Więcej na temat debaty znajdzie się w dodatku do magazynu „Zarządzanie Jakością” o nazwie „CERTYFIKACJA”, który ukaże się w dniu 31.03.2010 roku.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności