Europejski standard dla operatorów pest control

Europejski standard dla operatorów pest control

Europejskie instytucje normalizacyjne oraz krajowe federacje pest control obecnie kończą prace, które doprowadzą do stworzenia standardu regulującego branżę ochrony przed szkodnikami. Opracowany dokument nosi tytuł „Usługi ochrony przed szkodnikami – wymagania i kwalifikacje”. Ten przełomowy, pierwszy taki dokument w Europie ujednolica i systematyzuje działanie operatorów pest control.

 

Standard określa wymagania, jakie muszą spełnić profesjonalni wykonawcy usług ochrony przed szkodnikami celem ochrony zdrowia publicznego, własności i środowiska naturalnego, w tym m.in. ochrony ciągłości łańcucha żywnościowego i obiektów żywnościowych, ochrony budynków, ochrony terenów zielonych w sąsiedztwie obszarów miejskich. Poza zastosowaniem standardu znajdą się środki ochrony roślin a także czyszczenie i dezynfekcja.

 

Standard będzie odpowiedzią na wielkość i różnorodność unijnych i krajowych przepisów w dziedzinie pest control. Jest tworzony przez CEN/TC 404 – Komitet Projektowy „Usługi firm w zakresie ochrony przed szkodnikami”, funkcjonujący w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z polskiej strony swoje uwagi do dokumentu zgłasza i opiniuje tzw. komitet lustrzany w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

 

Prace nad standardem rozpoczęły się ze względu na rosnące i nieustannie zmieniające się zagrożenie ze strony szkodników. Powszechnie wiadomo, że są one fizycznym i mikrobiologicznym źródłem powstania i rozprzestrzeniania się patogenów, chorób i alergenów wśród ludzi i zwierząt. Szkodniki powodują szkody w budynkach. Poza tym obniżają poziom życia, ponieważ wywołują konsekwencje psychologiczne w postaci stresu. 

 

W obliczu rosnącego znaczenia i profesjonalizacji branży pest control kwestią czasu wydaje się być certyfikacja na zgodność z nowym standardem, którego publikacja zaplanowana jest na 2015 rok. 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies