Zamiany w przepisach prawnych dotyczących etykietowania żywności

Zamiany w przepisach prawnych dotyczących etykietowania żywności

6 lipca 2011 roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące etykietowania żywności. Zmiany mają ułatwić konsumentom szybkie znalezienie informacji o produkcie i zwiększyć świadomość podczas zakupów. Wytyczne związane z nowym etykietowaniem nie będą dotyczyć jedynie alkoholi.

 

Oznaczenia mają zawierać m.in. informacje o wartości odżywczej produktu - kaloriach, zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli. Na liście składników będą musiały widnieć również alergeny. W przyszłości konsumenci będą także informowani o zawartości alergenów w daniach podawanych w restauracjach. Kraje UE będą indywidualnie decydować w jakiej formie ma to nastąpić – ustnie podczas zamawiania posiłku czy też w karcie menu.

 

Rozporządzeniu podlegają także produkty wykonane z zamiennych składników np. produkty seropodobne wytworzone z surowców roślinnych. Dzięki temu będzie można je łatwo zidentyfikować. W sytuacji gdy składnik produktu, którego się spodziewamy, został zastąpiony zamiennikiem, producent musi wyraźnie zaznaczyć to w przedniej części opakowania obok nazwy marki, przy pomocy odpowiedniego rozmiaru czcionki. Produkty mięsne oraz rybne powstałe z małych kawałków muszą zostać opisane jako „produkt powstały z połączenia kawałków mięsa/ryby”.

 

W kwestii informowania konsumentów o kraju pochodzenia żywności Parlament Europejski osiągnął kompromis. Już teraz taka informacja jest wymagana w przypadku wołowiny, oliwy, miodu, świeżych warzyw i owoców. Dodatkowo objęty tym wymogiem będzie drób, wieprzowina, baranina i mięso kozie. W ciągu dwóch lat mają zostać przygotowane zasady wdrażania tego obowiązku. Producenci pozostałej żywności mogą informować o jej pochodzeniu dobrowolnie.

 

Istnieją specjalne zasady oznakowania kraju pochodzenia żywności. Przykładowo, jeśli główny składnik produktu pochodzi z innego kraju, niż ten, w którym został przetworzony, etykieta musi o tym informować, np. „masło z Wielkiej Brytanii na bazie mleka z Polski". Zasady nie będą dotyczyć żywności regionalnej, takiej jak np. szynka parmeńska.

 

Po opublikowaniu nowych rozporządzeń w Dzienniku Urzędowym UE, producenci z branży spożywczej będą mieli 3 lata na dostosowanie się do przepisów. Termin wprowadzenia informacji o wartości odżywczej produktu zostanie dodatkowo przedłużony o dwa lata. W przypadku gdy producenci informują już o wartości odżywczej, będą mieli trzy lata na dostosowanie formy tej informacji do nowych przepisów.

 

Stosowanie się do przepisów prawnych to także wymóg międzynarodowych standardów. Przedsiębiorstwa związane z branżą spożywczą, które posiadają wdrożone i certyfikowane systemy np. zarządzania jakością ISO 9001:2008, bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2005 czy wyrobów BRC są zobligowane do działania zgodnego z odpowiednimi wymaganiami prawnymi.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies