Dotacje na wdrożenie i certyfikację ISO 14001 oraz systemu EMAS

Dotacje na wdrożenie i certyfikację ISO 14001 oraz systemu EMAS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna projekt dotacji unijnych na wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001, systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-znaków w ramach działania 4.1 POIŚ.

 

Celem działania jest m.in. rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją.

 

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celem działania 4.1 określonym w punkcie 12. „Opis działania” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Przykładowe rodzaje projektów:

  1. Wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji;
  2. Uzyskanie certyfikatu/ dokonanie rejestracji;
  3. Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/dokonaniem rejestracji.
  4.  

Poziom dofinansowania projektów wynosi: 50% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 400 000,00 zł.

 

Ważne informacje:

  • dofinansowanie może być przyznane jedynie na projekty zakończone (potwierdzone uzyskanym certyfikatem);
  • projekty polegające na recertyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, rozumianej jako przedłużenie ważności posiadanego już certyfikatu, nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 4.1;
  • refundowane mogą być jedynie wydatki dotyczące usług zewnętrznych potwierdzonych fakturami lub innymi stosownymi dokumentami;
  • wydatki kwalifikowane związane z wdrożeniem systemu EMAS obejmują zarówno koszty uzyskania certyfikatu jak i publikacji deklaracji środowiskowej.

 

Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania dotacji znajdą Państwo pod adresem:

http://pois.nfosigw.gov.pl/iv-priorytet-po-iis/dzialanie-41/

 

Zachęcamy do składania zapytań ofertowych na certyfikację ISO 14001 w ISOQAR.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies