Dofinansowane szkolenia - auditor wewnętrzny systemu ISO 9001 oraz ISO

Dofinansowane szkolenia - auditor wewnętrzny systemu ISO 9001 oraz ISO 14001

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej w Katowicach realizuje projekt “Tworzymy przestrzeń dla biznesu i ekologii” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.”

 

W ramach projektu można wziąć udział w następujących szkoleniach:

  1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 i EMAS
  2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 i doskonalenia systemu według normy ISO 9004:2009, a kryteria ekologiczne.

 

Szkolenie zostało w 80% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Koszt szkolenia:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa- 78,76 brutto za osobę
  • Średnie przedsiębiorstwa- 118,14 brutto za osobę

 

Organizacja może zgłosić do 5 pracowników.

 

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA TEMATEM ZAPRASZMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ORGANIZATORAMI:

 

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

tel. 32 206 05 09

projekt@biznesiekologia.com.pl

www.biznesiekologia.net

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies