Czy w swoim systemie BRC stosujesz najlepsze praktyki?

Czy w swoim systemie BRC stosujesz najlepsze praktyki?

Z przyjemnością chcemy poinformować, że są już dostępne polskie wersje Wytycznych Najlepszych Praktyk opracowanych przez British Retail Consortium.

 

Jako akredytowana jednostka certyfikująca związana z branżą spożywczą od wielu lat i prowadząca certyfikację BRC zostaliśmy zaproszeni do prac nad opracowaniem polskiej wersji przewodników.

 

W efekcie mieliśmy swój wkład w opracowaniu Wytycznych Najlepszych Praktyk dla:

  • Postępowania z reklamacjami,
  • Wykrywania ciał obcych,
  • Auditu wewnętrznego,
  • Kontroli szkodników,
  • Identyfikowalności.

 

Powyższa seria zapewnia praktyczne porady dotyczące wdrożenia i uzyskania zgodności z wymaganiami najlepszych praktyk BRC Global Standards. Wszystkie przewodniki są typu „how to”, biorą pod uwagę wymagania każdego Standardu BRC oraz wyjaśniają, dlaczego dany proces jest niezbędny do zachowania bezpieczeństwa wyrobu. Wytyczne dostarczają również praktycznych porad na temat wymaganej dokumentacji, niezbędnej do dostarczenia dowodów na poprawne wdrożenie systemu.

 

Celem wytycznych jest również pomoc producentom i dostawcom, niezależnie od wielkości, na doskonalenie swojej działalności, a także zapewnienie im wiedzy niezbędnej podczas procesu certyfikacji.

 

Poniżej kilka informacji o wytycznych:

 

Postępowanie z reklamacjami

Wskazówki propagują najlepsze praktyki skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji. Są one istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością organizacji. Zapewniają one bowiem kluczową miarę jakości produktu, a tym samym określają możliwości ciągłego doskonalenia.

 

Wykrywanie ciał obcych

Wytyczne koncentrują się na technologii opartej na promieniowaniu rentgenowskim oraz wykrywaniu metali. Propagują najlepsze praktyki w aspektach, które należy uwzględnić przy tworzeniu i eksploatacji skutecznych systemów kontroli zapobiegających zanieczyszczeniu produktów.

 

Audit wewnętrzny

Wskazówki stanowią podstawy dla użytkownika do planowania i realizacji kompleksowego systemu auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne są bardzo ważnym elementem, mają bowiem fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa firmy i systemu zarządzania.

 

Kontrola szkodników

Wskazówki omawiają elementy brane pod uwagę podczas tworzenia, prowadzenia i monitorowania systemu kontroli szkodników. Zawierają także wytyczne dotyczące tego, jak firmy i organizacje zajmujące się ochroną przed szkodnikami mogą ze sobą współpracować.

 

Identyfikowalność

Kompleksowy system identyfikacji jest konieczny w procesie produkcji. Powstające tam niezgodności mogą być w ten sposób skutecznie zidentyfikowane i odpowiednio zarządzane. Odbywa się to przez śledzenie problemu aż do źródła, jak również wycofanie produktu z rynku. Wskazówki promują najlepsze praktyki związane ze skutecznym systemem identyfikowalności.

 

Ceny wytycznych to 22,5 GBP lub 25 GBP. Wytyczne można zamówić przez stronę internetową BRC Bookshop.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies