Czy w swoim systemie BRC stosujesz najlepsze praktyki?

Czy w swoim systemie BRC stosujesz najlepsze praktyki?

Z przyjemnością chcemy poinformować, że są już dostępne polskie wersje Wytycznych Najlepszych Praktyk opracowanych przez British Retail Consortium.

 

Jako akredytowana jednostka certyfikująca związana z branżą spożywczą od wielu lat i prowadząca certyfikację BRC zostaliśmy zaproszeni do prac nad opracowaniem polskiej wersji przewodników.

 

W efekcie mieliśmy swój wkład w opracowaniu Wytycznych Najlepszych Praktyk dla:

  • Postępowania z reklamacjami,
  • Wykrywania ciał obcych,
  • Auditu wewnętrznego,
  • Kontroli szkodników,
  • Identyfikowalności.

 

Powyższa seria zapewnia praktyczne porady dotyczące wdrożenia i uzyskania zgodności z wymaganiami najlepszych praktyk BRC Global Standards. Wszystkie przewodniki są typu „how to”, biorą pod uwagę wymagania każdego Standardu BRC oraz wyjaśniają, dlaczego dany proces jest niezbędny do zachowania bezpieczeństwa wyrobu. Wytyczne dostarczają również praktycznych porad na temat wymaganej dokumentacji, niezbędnej do dostarczenia dowodów na poprawne wdrożenie systemu.

 

Celem wytycznych jest również pomoc producentom i dostawcom, niezależnie od wielkości, na doskonalenie swojej działalności, a także zapewnienie im wiedzy niezbędnej podczas procesu certyfikacji.

 

Poniżej kilka informacji o wytycznych:

 

Postępowanie z reklamacjami

Wskazówki propagują najlepsze praktyki skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji. Są one istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością organizacji. Zapewniają one bowiem kluczową miarę jakości produktu, a tym samym określają możliwości ciągłego doskonalenia.

 

Wykrywanie ciał obcych

Wytyczne koncentrują się na technologii opartej na promieniowaniu rentgenowskim oraz wykrywaniu metali. Propagują najlepsze praktyki w aspektach, które należy uwzględnić przy tworzeniu i eksploatacji skutecznych systemów kontroli zapobiegających zanieczyszczeniu produktów.

 

Audit wewnętrzny

Wskazówki stanowią podstawy dla użytkownika do planowania i realizacji kompleksowego systemu auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne są bardzo ważnym elementem, mają bowiem fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa firmy i systemu zarządzania.

 

Kontrola szkodników

Wskazówki omawiają elementy brane pod uwagę podczas tworzenia, prowadzenia i monitorowania systemu kontroli szkodników. Zawierają także wytyczne dotyczące tego, jak firmy i organizacje zajmujące się ochroną przed szkodnikami mogą ze sobą współpracować.

 

Identyfikowalność

Kompleksowy system identyfikacji jest konieczny w procesie produkcji. Powstające tam niezgodności mogą być w ten sposób skutecznie zidentyfikowane i odpowiednio zarządzane. Odbywa się to przez śledzenie problemu aż do źródła, jak również wycofanie produktu z rynku. Wskazówki promują najlepsze praktyki związane ze skutecznym systemem identyfikowalności.

 

Ceny wytycznych to 22,5 GBP lub 25 GBP. Wytyczne można zamówić przez stronę internetową BRC Bookshop.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności