Certyfikacja ISO 50001 - ISOQAR

Certyfikacja ISO 50001 z ISOQAR

Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 (BS EN 16001)

 

Standard ISO 50001:2011 –został stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w odniesieniu do systemu zarządzania energią. Określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania energią, którego celem jest umożliwienie organizacji zastosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania i zużycia energii. Standard ten ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

 

ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji bez względu na wielkość, sektor oraz położenie geograficzne. System jest oparty na ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Wdrażając System zarządzania energią organizacja jest zobowiązana do wykazania, że doskonali swoją wydajność energetyczną. Organizacja ustanawia swoje własne cele i tworzy plan działania, który doprowadzi do osiągnięcia tych celów. Stosując powyższe podejście organizacja ma bardzo duże szanse na dostrzeżenie wymiernych korzyści finansowych. 

 

Struktura normy ISO 50001 wygląda podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania ISO, w szczególności ISO 9001 i ISO 14001. Z uwagi na fakt, że ISO 50001 również opiera się na cyklu PDCA jest możliwe zintegrowanie tych systemów.

 

Istnieje siedem głównych punktów ISO 50001: 

1. Wymagania ogólne:

2. Odpowiedzialność Kierownictwa

3. Polityka energetyczna

4. Plan Działań w zakresie energii

5. Wdrażanie i funkcjonowanie

6. Kontrola wykonania zadań

7. Przegląd zarządzania

 

ISO 50001 określa ramy wymagań, które pomagają organizacjom:

 • opracować politykę dotyczącą bardziej efektywnego wykorzystania energii
 • ustalić cele i zadania do spełnienia polityki
 • wykorzystać dane, to lepszego zrozumienia i podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania energii
 • wykonywać pomiary energii
 • oceniać skuteczności polityki
 • ciągle doskonalić systemu zarządzania energią.

 

Certyfikacja ISO 50001

 

Certyfikat ISO 50001 jest potwierdzeniem, że system zarządzania energią spełnia wymagania normy ISO 50001. Certyfikowana organizacja pokazuje publiczne zobowiązanie do zarządzania energią. Daje to klientom, partnerom, pracownikom i kierownictwu większą pewność, że organizacja oszczędza energię. 

 

Wśród korzyści związanych z wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania energią można wyróżnić:

 • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
 • zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do efektywności energetycznej,
 • redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
 • audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające sprawne wykrycie obszarów powodujących zwiększone użycie energii,
 • możliwość integracji systemu zarządzania energią z innymi obowiązującymi systemami.

 

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji prosimy o kontakt pod nr tel:   22 649 76 64 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności