Czy certyfikacja ISO 14001 wpływa na nazwę firmy?

Czy certyfikacja ISO 14001 wpływa na nazwę firmy?

Przedrostki „bio” oraz „eko” coraz częściej pojawiają się w nazwach produktów oraz firm produkujących żywność, a nawet środki czystości. Przyciągają klientów kojarząc się z produktem naturalnym i zdrowym dla środowiska. Ich stosowanie jest jednak ściśle określone przez Unię Europejską.

 

Jednym z takich przepisów jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

 

Unia po wprowadzeniu zmian w oznakowaniu produktów zaczęła egzekwować przepisy. W ich świetle, nazwy zawierające przedrostki „bio” i „eko” mogą nosić tylko te firmy i towary, które posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że m.in.: proces wytwarzania nie jest szkodliwy dla środowiska, surowce użyte do produkcji są nietoksyczne, produkt ani jego składniki nie są testowane na zwierzętach.

 

Z dniem wejścia w życie przepisów wiele firm zaczęło mieć problemy. Wiązały się one przede wszystkim z kosztami zmiany nazwy firmy, nazwy produktów, zaprojektowania nowego opakowania, przemalowania samochodów, zmiany oznakowania budynków i wszystkich elementów, które nosiły stare, „nielegalne” znaki towarowe.

 

Przepisy prawne mają na celu obligowanie firm i przedsiębiorstw istniejących na terenie Unii Europejskiej do szczególnej troski o środowisko. Muszą one nie tylko przestrzegać rozporządzeń, ale wykonywać audyty ekologiczne, zdobywać świadectwa i systemy zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001).

 

Bycie eko jest trendy i opłaca się firmom. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa, 94% wszystkich ankietowanych konsumentów zadeklarowało, że woli korzystać z usług lub produktów firm, które dbają o środowisko. Znaki ekologiczne oraz certyfikaty, którymi może pochwalić się przedsiębiorstwo mają olbrzymi wpływ na jego wizerunek.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies