Certyfikacja BRC – międzynarodowe statystyki

Certyfikacja BRC – międzynarodowe statystyki

Nieustannie rozwijająca się globalizacja ma znaczny wpływ na zmiany w łańcuchu żywnościowym, systematycznie stawiając przed producentami nowe wyzwania oraz niosąc ze sobą wiele czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Głównym celem polityki w dziedzinie bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia, a także interesów konsumentów.

 

Z uwagi na powyższe w 1998 roku utworzono British Retail Consortium (BRC), które zajmuje się tematem bezpieczeństwa żywności pod kątem zapewnienia zachowywania przez dostawców zgodności z wymaganiami oraz zdolności handlowców do gwarantowania jakości i bezpieczeństwa sprzedawanych przez nich wyrobów spożywczych.

 

Do chwili obecnej BRC opublikowało 4 standardy:

  • The BRC Global Standard for Food Safety;
  • The BRC Global Standard for Consumer Products;
  • The BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials;
  • The BRC Global Standard for Storage and Distribution.

 

Określają one wymagania stawiane przez organizacje w celu umożliwienia produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji bezpiecznej żywności i produktów konsumenckich.

 

Global Standard for Food Safety Issue 5 jest najpopularniejszym z nich. Pierwotnie standard ten został opracowany w odpowiedzi na potrzeby użytkowników z Wielkiej Brytanii, ale szybko zdobył uznanie na całym świecie i jest wymagany przez coraz więcej sprzedawców detalicznych i markowych producentów z UE czy Ameryki Północnej.

 

Liczące się europejskie sieci detaliczne oraz liczne segmenty przetwórstwa żywności warunkują wpisanie na swoje listy dostawców żywności i/lub jej składników posiadanie certyfikacji na zgodność ze standardami BRC.

 

Certyfikacja BRC umożliwia:

  • przedstawienie dowodu zaangażowania w kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności, a w razie incydentu – prowadzenie obrony prawnej w oparciu o koncepcję “należytej staranności”;
  • budowanie i utrzymywanie systemu zarządzania ułatwiającego spełnianie wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oraz jej zgodności z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa krajów, na których terenie odbywa się sprzedaż i konsumpcja gotowych wyrobów;
  • stworzenie narzędzia doskonalenia bezpieczeństwa żywności oraz jego skutecznego monitorowania i mierzenia;
  • zmniejszenie ilości odpadów, przerabiania wyrobów oraz liczby wyrobów wycofywanych z rynku.

 

BRC cały czas rozwija się obejmując swym zasięgiem międzynarodowy rynek detaliczny, firmy cateringowe, producentów żywności a także jednostki certyfikujące. Dowodem tego jest fakt, że certyfikat standardu żywności posiada na świecie 13423 przedsiębiorstw.

 

Najwięcej, bo 24,6% z nich znajduje się w Wielkiej Brytanii, na drugim miejscu znajdują się Włochy (9,2%), na trzecim Holandia (7,7%). Listę dziesięciu krajów z największą liczbą certyfikatów zamyka Polska (2,2%).

 

BRC zawiera czterostopniowy system ocen (A, B, C, D) , których istotą jest wskazanie użytkownikowi zaangażowania przedsiębiorstwa i w przyszłości będzie dyktować częstotliwość wystawianych ocen.

 

Poniższy wykres przedstawia wyniki ostatniego raportu Global Standard for Food Safety, który określa procentowy udział ocen A, B i C dla 10 najlepszych krajów.

 

Większość, bo 70,2% przedsiębiorstw otrzymało ocenę A, 26,9% otrzymało ocenę B, a 2,3% ocenę C. Nie odnotowuje się oceny D.

 

Reasumując, BRC definiuje szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione by zagwarantować bezpieczeństwo i jednolity, wymagany poziom jakości. Jest standardem, który pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych, uciążliwych kontroli dostawców przeprowadzanych przez przedstawicieli hipermarketów w celu zapewnienia dystrybuowanym produktom jednolitej jakości na zadawalającym poziomie. Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego auditora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

 

Dodatkowo, fakt, że zakład posiada certyfikat zgodności ze standardem BRC wydany przez jednostkę niezależną jest dla dystrybutora sygnałem, że firma pozytywnie przeszła szczegółową inspekcję i spełnia w sposób zadowalający wszystkie wymagania zawarte w powyższym dokumencie, co jest jednoznaczne z tym, że dostarczana żywność jest bezpieczna i zgodna z wymaganym poziomem jakości.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności