BRC Food wersja 7

BRC Food wersja 7

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą wersji BRC Food  z 6 na 7, chcemy poinformować o konieczności przejścia na nową wersję normy.

 

Wersja 7 standardu zastąpi wersję 6 od dnia 1 lipca 2015.

 

Nowa wersja normy, w j. polskim, jest dostępna bezpłatnie (w formie PDF) na stronie: 

 

http://www.brcbookshop.com/c/473/food-safety-polish.  

 

W celu jej pobrania należy zarejestrować/zalogować się na powyższej stronie.

 

Odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie, ISOQAR uruchomił program szkoleń poświęconych omówieniu zmian w nowej wersji normy BRC Food. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w takim szkoleniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem isoqar@isoqar.pl

 

 

Główne zmiany pomiędzy BRC Food wersją 6 a BRC Food wersją 7 dotyczą:

 

dwóch dodatkowych sekcji w wymaganiach fundamentalnych: Ocena dostawców oraz kontrola czynności pakowania/oznaczania. Określania ryzyka związanego z tymi czynnościami;

 

wyłączeń;

 

- wprowadzenia do zakresu certyfikacji dodatkowych, nieobligatoryjnych modułów np: modułu handlowego, łańcucha dostaw, moduły dot. obrony żywności, sprowadzania paszy dla zwierząt;

 

- zmiany systemu przyznawania oceny końcowej;

 

- zaostrzenia wymagań dot. pest control.

 

 

 Zadzwoń i poznaj korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji BRC Food: +48 22 649 76 64

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies