Certyfikacja na nowe wersje norm: AS 9100 Rev. C, AS 9110 Rev. A i AS

Certyfikacja na nowe wersje norm: AS 9100 Rev. C, AS 9110 Rev. A i AS 9120 Rev. A

Wszystkie organizacje posiadające certyfikowany systemem zarządzania jakością według AS 9100, AS 9110 i AS 9120 mają czas do 1 lipca 2012 roku aby dokonać auditu na zgodność z nową wersją odpowiedniej normy.

 


Jest to termin do, którego certyfikacja będzie przebiegała normalnym trybem.

 

Komitet Wykonawczy IAQG zdecydował, że:

  • Certyfikowane organizacje, które nie przeprowadziły auditu upgrade na zgodność z odpowiednią normą AS 9100 Rev. C, AS 9110 Rev. A i AS 9120 Rev. A przed 1 lipca 2012 roku będą miały zawieszone certyfikaty. Status zawieszenia będzie trwał do zakończenia auditu upgrade lub do momentu wycofania certyfikatu.
  • Audity upgrade na zgodność z normą AS 9100 Rev. C, AS 9110 Rev. A i AS 9120 Rev. A będą dozwolone wyłącznie do 1 stycznia 2013 roku. Jeśli organizacja nie przeprowadzi takiego auditu przed 1 stycznia 2013 roku to wówczas certyfikat zostanie wycofany z OASIS. Wycofanie certyfikatu wiąże się koniecznością przystąpienia do nowego auditu certyfikującego.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies