Aktualizacja IFS Food wersja 6 - ISOQAR

Aktualizacja IFS Food wersja 6

Pojawił się nowy, zaktualizowany standard, IFS Food 6 z kwietnia 2014 r.

 

Nowa wersja normy dostępna jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim i na stronie internetowej IFS.

 

Aktualizacja wprowadziła zmiany, które były dotychczas publikowane w:

 • doktrynach IFS,
 • erratach 
 • biuletynach, itp.

 

Dokonane zmiany zaznaczone są dla czytelnika w bardzo przystępny sposób poprzez skreślenia, pogrubienia lub dodanie całych fragmentów tekstu.

 

Zaktualizowana wersja ma zastosowanie najpóźniej w dniu 1 lipca 2014 roku.

 

Główne tematy, które zostały poruszone w IFS Food 6 z kwietnia 2014 to:

 • Zmiana niektórych wymogów (np. wzór certyfikatu), ze względu na przejście z EN 45011 / ISO IEC 65 na normę akredytacyjną ISO IEC 17065,
 • Rezygnacja z rozdziału 4.4.2 - produkty handlowe nie są już zawarte w zakresie audytu IFS Food,
 • Zmiana wymagań 4.4.5 (autentyczność/tożsamość surowców) i 5.6. (oszustwo/fałszerstwo mające wpływ na bezpieczeństwo i jakość wyrobów gotowych),
 • Wprowadzenie uaktualnionych wymagań dotyczących zarządzania procesami w outsourcingu (np. pest control, pranie odzieży, transport),
 • Wyjaśnienie sposobu zarządzania produktem wyłączonym z zakresu audytu IFS Food (wyłączenie jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach - w takich sytuacjach Jednostka Certyfikująca wypełnia odpowiedni kwestionariusz - dostępny na stronie internetowej IFS - w celu ustalenia, czy wyłączenie jest możliwe),
 • Aktualizacja Programu Integralności, włączając wymagania nowego załącznika 4.  

 

Dodatkowo dwa poniższe wymagania zostały niedawno zaktualizowane, w wyniku ostatnich decyzji Międzynarodowego Komitetu Technicznego IFS :

 • Punkt 2.2.3.6.1 o ustalaniu CCP nie może być oceniany, jako nie dotyczy (N/A) i powinien on być zawsze oceniony nawet, jeśli audytowana firma nie ustaliła żadnego / ych CCP (auditor powinien zawsze ocenić logiczne podejście przyjęte przez firmę w celu określenia CCP i / lub CP).
 • Usunięto konieczność corocznego szkolenia w zakresie obrony żywności (Food Defense) w punkcie 6.3.2 i zastąpiono przez wymaganie ustalenia częstotliwości przez firmę, na podstawie analizy ryzyka i potrzeb szkoleniowych dla pracowników.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności