Aktualizacja systemu zarządzania z ISO/IEC 20000-1:2005 na ISO/IEC 200

Aktualizacja systemu zarządzania z ISO/IEC 20000-1:2005 na ISO/IEC 20000-1:2011

Pragniemy przypomnieć, iż standard ISO/IEC 20000-1 2005 The Information technology - Service Management - Part 1: Service management system requirements został w ostatnim czasie zaktualizowany do wydania ISO/IEC 20000-1:2011.

 

Zaktualizowany Part 1 ISO/IEC 20000 został włączony do schematu certyfikacji APMG od 1-go czerwca 2011 roku.

 

Prowadzenie nowych certyfikacji, auditów przeglądowych i recertyfikacji na zgodność z wersją normy z 2005 roku (ISO/IEC 20000-1:2005) zostanie zakończone po 24 miesiącach od daty wprowadzenia nowej wersji standardu ISO/IEC 20000-1:2011 do schematu certyfikacji, tj. od 1 czerwca 2013 roku.

 

Wprowadzenie nowej wersji normy oznacza konieczność dopasowania systemów zarządzania w organizacjach już certyfikowanych. W tym przypadku audity przeglądowe oraz recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2005 będą dozwolone przez okres 24 miesięcy w celu umożliwienia organizacjom przystosowanie się do nowych wymagań.

 

Po 1 czerwca 2013 roku będą akceptowane tylko audity i recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2011.

 

Organizacje, które przygotowują się do certyfikacji na zgodność z ISO/IEC 20000-1 po 1 czerwca 2011 roku mają dwie możliwości:

  1. Do 1 czerwca 2012 roku będą akceptowalne nowe certyfikacje, audity i recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2005.
  2. Po 1 czerwca 2012 roku nowe certyfikacje będą akceptowalne tylko na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2011.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies