Aktualizacja systemu zarządzania z ISO/IEC 20000-1:2005 na ISO/IEC 200

Aktualizacja systemu zarządzania z ISO/IEC 20000-1:2005 na ISO/IEC 20000-1:2011

Pragniemy przypomnieć, iż standard ISO/IEC 20000-1 2005 The Information technology - Service Management - Part 1: Service management system requirements został w ostatnim czasie zaktualizowany do wydania ISO/IEC 20000-1:2011.

 

Zaktualizowany Part 1 ISO/IEC 20000 został włączony do schematu certyfikacji APMG od 1-go czerwca 2011 roku.

 

Prowadzenie nowych certyfikacji, auditów przeglądowych i recertyfikacji na zgodność z wersją normy z 2005 roku (ISO/IEC 20000-1:2005) zostanie zakończone po 24 miesiącach od daty wprowadzenia nowej wersji standardu ISO/IEC 20000-1:2011 do schematu certyfikacji, tj. od 1 czerwca 2013 roku.

 

Wprowadzenie nowej wersji normy oznacza konieczność dopasowania systemów zarządzania w organizacjach już certyfikowanych. W tym przypadku audity przeglądowe oraz recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2005 będą dozwolone przez okres 24 miesięcy w celu umożliwienia organizacjom przystosowanie się do nowych wymagań.

 

Po 1 czerwca 2013 roku będą akceptowane tylko audity i recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2011.

 

Organizacje, które przygotowują się do certyfikacji na zgodność z ISO/IEC 20000-1 po 1 czerwca 2011 roku mają dwie możliwości:

  1. Do 1 czerwca 2012 roku będą akceptowalne nowe certyfikacje, audity i recertyfikacje na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2005.
  2. Po 1 czerwca 2012 roku nowe certyfikacje będą akceptowalne tylko na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2011.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności