Akredytowana certyfikacja FSSC 22000 - ISOQAR

Akredytowana certyfikacja FSSC 22000

Miło jest nam poinformować, że ISOQAR, uzyskał możliwość przyznawania akredytowanego certyfikatu na zgodność ze standardem FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000.

 

Dokładne zalecenia odnoszące się do programów wstępnych stawiają system FSSC 22000 na tym samym poziomie zaawansowania, co standardy IFS oraz BRC, jest on również uznawany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI). Certyfikacja zgodnie z normą FSSC 22000 daje organizacjom szansę umocnienia pozycji rynkowej oraz zwiększenia konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, prowadzi również do zwiększenia zaufania klientów – np. sieci handlowych oraz konsumentów do organizacji. 

 

 

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z FSSC 22000 to doskonały sposób pokazania zaangażowania organizacji w zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Organizacje posiadające wdrożoną normę ISO 22000: 2005 mają możliwość dorównać przedsiębiorstwom posiadającym wdrożone standardy BRC czy IFS i konkurować z nimi na nowoczesnym rynku sprzedaży na takich samych zasadach.

 

FSSC 22000 kompletnym systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmującym wymagania normy ISO 22000: 2005 oraz specyfikację techniczną ISO TS 22002-1: 2009 (dawniej PAS 220).

 

Certyfikacja jest możliwa w organizacjach należących do branży spożywczej obejmujących produkcję:

 • Produktów pochodzenia zwierzęcego (kategoria C)
 • Produktów pochodzenia roślinnego (kategoria D)
 • Produktów o długim okresie przechowywania w temperaturze otoczenia (kategoria E)
 • Chemicznych i biochemicznych dodatków do żywności z wyłączeniem dodatków technicznych i technologicznych (kategoria L)
 • Opakowań do żywności (kategoria M)

 

Standard ten obejmuje wszystkie wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000: 2005 opartego o zasady HACCP oraz specyfikację techniczną ISO TS 22002-1: 2009, zawierającą szczegółowe wytyczne dotyczące programów wstępnych, które w normie ISO 22000 zostały opisane w sposób ogólny. 

 

Specyfikacja ISO TS 22002-1: 2009 zawiera uszczegółowione wymagania obejmujące: 

 • Konstrukcję i rozkład budynków
 • Plany rozmieszczenia pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych
 • Media (wodę, powietrze, energię)
 • Utylizację odpadów i ścieków
 • Maszyny i urządzenia - mycie, przeglądy i konserwacja
 • Zarządzanie zakupionymi materiałami
 • Działania na rzecz zapobiegania zakażeniom krzyżowym
 • Mycie i dezynfekcję
 • Nadzór nad szkodnikami
 • Higienę personelu
 • Procedury wycofywania wyrobu
 • Magazynowanie
 • Informacje o produkcie, świadomość konsumentów
 • Ochronę zakładu i produktów.

 

Więcej informacji o FSSC w zakładce: http://isoqar.pl/certyfikacja-fssc-22000,239.html?PHPSESSID=a289c46a9dbc2d4f857a8cf2b2eb38c5

 

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego online lub kontaktu telefonicznego pod nr tel: 22 649 76 64.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies