Akredytowana certyfikacja BS 25999 w ISOQAR

Akredytowana certyfikacja BS 25999 w ISOQAR

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że ISOQAR uzyskał akredytację brytyjskiej jednostki akredytującej UKAS na świadczenie usługi certyfikacji i rejestracji standardu BS 25999-2:2007 - System zarządzania ciągłością działania.

 

Jest to wielkie wydarzenie w życiu naszej organizacji. Cały proces akredytacji składał się z wielu etapów: analizy technicznej możliwości wykonania auditu na zgodność z BS 25999-2:2007 u Klienta, samego auditu certyfikującego, a następnie szeregu auditów wewnętrznych wykonanych przez UKAS. Przyznanie akredytacji jest uwieńczeniem wielomiesięcznej pracy wielu osób zaangażowanych w cały projekt.

 

Korzystając z okazji w imieniu całej organizacji ISOQAR chcemy serdecznie podziękować firmie itelligence Sp. z o.o. za zaufanie i współpracę przy audicie certyfikujący BS 25999-2:2007, który był zarazem naszym auditem akredytującym.

 

Dzięki uzyskaniu akredytacji ISOQAR wstąpił do nielicznego grona jednostek certyfikujących posiadających akredytację na certyfikację systemu zarządzania ciągłością działania według BS 25999.

 

Standard BS 25999 to niezwykle popularna norma dotycząca obszaru zarządzania ciągłością działania (BCM). Została ona opracowana w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń, które mogą wystąpić w każdej organizacji. Nieprzerwane działanie w nieprzewidzianej sytuacji jest niezmiernie istotną kwestią, ponieważ chroni reputację przedsiębiorstwa.

 

Standard wprowadza systemowe podejście do zarządzania ciągłością działania, a celem jego wdrożenia jest stworzenie źródła informacji pozwalającego zidentyfikować środki kontroli, które zgodnie z praktyką są niezbędne do zarządzania ciągłością działania.

 

Norma BS 25999 dotyczy każdej organizacji, zarówno dużej jak i małej, z dowolnego sektora. W szczególności użyteczna jest ona dla organizacji, które działają w środowiskach obciążonych dużym ryzykiem i w których ciągłość operacji ma kluczowe znaczenie dla samej organizacji jak i dla jej klientów.

 

Norma BS 25999 składa się z dwóch części:

  1. BS 25999-1:2006 - zbiór wytycznych, które wprowadzają procesy, zasady i terminologię.
  2. BS 25999-2:2007 - specyfikacja, która określa wymagania do wdrożenia środków kontroli ciągłości działania oparte na najlepszych praktykach w tym zakresie. W oparciu o ten standard może być przyznany certyfikat zgodności

 

Organizacje zainteresowane certyfikacją na zgodność z BS 25999 zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies