Zmienia się prawo unijne dla producentów kosmetyków. Czy wiesz jakie k

Zmienia się prawo unijne dla producentów kosmetyków. Czy wiesz jakie korzyści przyniesie Ci wdrożenie i certyfikacja ISO 22716?

Bezpieczeństwo konsumentów i wysoka jakość oferowanych produktów to wartości priorytetowe dla firm kosmetycznych chcących zdobyć zaufanie klientów oraz zdobyć przewagę w tym konkurencyjnym sektorze.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., które dotyczy produktów kosmetycznych nakłada obowiązek ich wytwarzania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji (GMP - Good Manufacturing Practices), a tym samym zobowiązuje producentów do opracowania, wdrożenia i utrzymywania odpowiedniego do swoich potrzeb oraz typu produkcji systemu jakości wraz z dokumentacją.

 

Dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków od producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów oraz eksporterów. Wszystkie produkty przeznaczone do stosowania w Unii Europejskiej powinny być opracowane w ścisłej zgodności z ISO 22716, która opisuje wymagania Dobrych Praktyk wytwarzania dla kosmetyków. Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2013 roku, ale już teraz wymaga od przedsiębiorców podjęcia działań dostosowawczych. Wszystkie zainteresowane strony mogą wdrożyć system zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 22716, a następnie go certyfikować, aby uzyskać pełną zgodność z nowym prawem unijnym.

 

Aby ujednolicić nie zawsze jasne procedury i terminologie opracowano normę ISO 22716:2007 – Dobra Praktyka Produkcyjna, która została stworzona na potrzeby przemysłu kosmetycznego i uwzględnia specyficzne wymagania branży. Stanowi ona pewnego rodzaju przewodnik, który ma celu dostarczenie wskazówek dotyczących Dobrej Praktyki Produkcji dla produktów kosmetycznych. Norma zawiera wytyczne w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki wyrobów kosmetycznych, a także metody zarządzania zasobami ludzkimi, technicznymi oraz administracyjnymi, które mają znaczny wpływ na jakość produkcji, a w końcowym efekcie na to co dla konsumenta najważniejsze - produkt.

 

ISO 22716:2007 wyczerpująco harmonizuje ze sobą przepisy prawa, by stworzyć wewnętrzny rynek produktów kosmetycznych, gwarantując równocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi. Natomiast zapewnienie możliwości śledzenia produktu kosmetycznego w całym łańcuchu dostaw pomaga nadzorować rynek w sposób prostszy i bardziej skuteczny.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji ISO 22716:2007 to m.in.:

  • Zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz jej marki, dzięki uznanemu na całym świecie standardowi,
  • Wzrost zaufania i bezpieczeństwa konsumentów poprzez wysoki poziom kontrolowania ryzyka dla produktów kosmetycznych w trakcie produkcji, ale także na etapie kontroli, pakowania, przechowywania i transportu,
  • Ułatwienia administracyjne dzięki opracowanej dokumentacji technologicznej, auditom wewnętrznym i zewnętrznym, a także ustawowej kontroli przez organy inspekcji.

 

Norma ISO 22716:2007 została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 217 „Kosmetyki” we współpracy z Komitetem Technicznym CEN /SS H99. Po raz pierwszy norma ukazała się w 2007 roku. Wydanie polskie zostało opracowane przez PKN i wydane dwa lata później.

 

Zadzwoń pod numer +48 22 649 76 64 i zapytaj o to jakie kroki musisz podjąć w swojej firmie aby uzyskać certyfikat ISO 22716. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności