Norma ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Biznesu została opubliko

Norma ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Biznesu została opublikowana

ISOQAR z przyjemnością przekazuje informację, że w dniu 15.05.2012 roku została opublikowana międzynarodowa norma ISO 22301:2012 stanowiąca zbiór wymagań odnoszących się do Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu.

 

Norma została opracowana w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń, które mogą wystąpić w każdej organizacji. Nieprzerwane działanie w nieprzewidzianej sytuacji jest niezmiernie istotną kwestią, ponieważ chroni reputację przedsiębiorstwa.

 

Norma wprowadza systemowe podejście do zarządzania ciągłością działania, a celem jego wdrożenia jest stworzenie źródła informacji pozwalającego zidentyfikować środki kontroli, które zgodnie z praktyką są niezbędne do zarządzania ciągłością biznesu.

 

Norma ISO 22301:2012 ma zastosowanie w każdej organizacji, zarówno dużej jak i małej, z dowolnego sektora. W szczególności użyteczna jest ona w organizacjach, które działają w środowiskach obciążonych dużym ryzykiem i w których ciągłość operacji ma kluczowe znaczenie dla samej organizacji jak i dla jej klientów.

 

Normę ISO 22301:2012 można nabyć przez sklep internetowy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) klikając w poniższy link:
Norma ISO 22301:2012
Koszt zakupu normy to 116 CHF.
 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy szkolenia związane z normą ISO 22301 i zarządzaniem ciągłością biznesu.
Informacje o planowanych szkoleniach oraz terminach pojawią się na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie. Szkolenia będą obejmować następujący zakres tematyczny:

  • Wymagania normy ISO 22301,
  • Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu zgodnego z normą ISO 22301,
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu zgodnego z normą ISO 22301.

 

Komitet Techniczny TC 223, który odpowiada za normę ISO 22301 – System zarządzania ciągłością biznesu, w chwili obecnej prowadzi prace nad powiązanymi z nią normami, z których warto wymienić:
 

  • ISO 22300 – Terminologia
  • ISO 22313 – System zarządzania ciągłością biznesu, Wytyczne stosowania. Norma posiada status „Rozpoczęto głosowanie nad Projektem Międzynarodowej Normy (DIS)”. Przed Komitetem Technicznym są jeszcze dwa pełne etapy przygotowania normy, co oznacza, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na tą normę.

Wszystkie normy nad którymi pracuje TC 223 znajdziecie Państwo na stronie Komitetu Technicznego TC 223.
 

 

2012-05-11 » Kurs doskonalący dla auditorów wewnętrznych ISO 9001

Zapraszamy na warszaty doskonalące dla auditorów wenętrznych, które odbędą się 21-22 maja 2012 roku w Kazimeirzu Dolnym.

Szczegóły dotyczące warsztatów dostępne są w załaczniku poniżej oraz pod linkiem:

TRUDNE AUDYTY – warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies