ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Weryfikacja

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Weryfikacja

Trwa weryfikacja nowej wersji standardu ISO 14001, jednej z najczęściej stosowanych norm ISO. Aktualnie trwa etap Draft International Standard (DIS) – czyli Projektu Międzynarodowego Standardu, czyli rodzaj panelu dyskusyjnego nad zmianami, jakie muszą się pojawić w nowej wersji. Ostateczna wersja standardu powinna być gotowa na koniec 2015 roku.

 

Dlaczego ISO 14001 podlega weryfikacji?

 

Wszystkie normy z grupy ISO podlegają weryfikacji, co pięć lat, w celu ustalenia, czy są aktualne i odpowiadają bieżącym potrzebom i oczekiwaniom. Nowa wersja standardu, czyli ISO 14001: 2015 będzie podążać za aktualnymi trendami na rynku i będzie kompatybilna z innymi, zrewidowanymi, standardami systemów zarządzania, np. ISO 9001.

 

Jakie będą główne zmiany w standardzie ISO 14001:2015?

 

Nowa wersja będzie kłaść większy nacisk na ‘kontekst organizacji’ w celu lepszego zarządzania ryzykiem, a także podkreślać rolę zaangażowania kierownictwa w firmie, które powinno promować zarządzanie środowiskowe w organizacji. Ponadto, norma będzie wymagała, aby działania firmy dążyły bardziej w kierunku poprawy ogólnego oddziaływania na środowisko i odpowiedzialności społecznej organizacji, a nie poprawy stricte systemu zarządzania.

 

Na jakim etapie procesu weryfikacji jesteśmy?

 

ISO 14001:2015 jest obecnie na etapie DIS. Jest to czwarty, z sześcioetapowego procesu, w czasie, którego każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi do ekspertów z komisji technicznej, zajmujących się weryfikacją standardu.  

 

Kto może wziąć udział w procesie weryfikacji nowej wersji standardu ISO 14001:2015?

 

Każda osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskowego może wypowiedzieć się na temat nowej wersji. Swoje uwagi warto przesłać do krajowej organizacji członkowskiej ISO.

 

Jaki będzie następny etap?

 

Gdy wszystkie komentarze i wnioski zostaną rozpatrzone, projekt zostanie zatwierdzony i przyjmie formę Ostatecznego Projektu Międzynarodowego Standardu (Final Draft International Standard - FDIS).

 

Kiedy zostanie opublikowana nowa wersja?

 

Nowa wersja standardu ma zostać opublikowana pod koniec 2015 roku.

 

Mam certyfikat ISO 14001: 2004. Co taka zmiana wersji oznacza dla mnie?

 

Wszyscy użytkownicy standardu mają zagwarantowany 3 letni okres przejściowy na wprowadzenie nowej wersji standardu w swojej organizacji. Czas ten liczony jest od momentu oficjalnej publikacji nowej wersji normy.

 

Po 3-letnim okresie przejściowym, firmy, które decydują się na certyfikację, będą musiały spełnić wymagania nowej wersji standardu. Dotychczasowa wersja - ISO 14001: 2004 -  i certyfikaty wydane na zgodność z nią – stracą ważność. 

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności