ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Weryfikacja

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego - Weryfikacja

Trwa weryfikacja nowej wersji standardu ISO 14001, jednej z najczęściej stosowanych norm ISO. Aktualnie trwa etap Draft International Standard (DIS) – czyli Projektu Międzynarodowego Standardu, czyli rodzaj panelu dyskusyjnego nad zmianami, jakie muszą się pojawić w nowej wersji. Ostateczna wersja standardu powinna być gotowa na koniec 2015 roku.

 

Dlaczego ISO 14001 podlega weryfikacji?

 

Wszystkie normy z grupy ISO podlegają weryfikacji, co pięć lat, w celu ustalenia, czy są aktualne i odpowiadają bieżącym potrzebom i oczekiwaniom. Nowa wersja standardu, czyli ISO 14001: 2015 będzie podążać za aktualnymi trendami na rynku i będzie kompatybilna z innymi, zrewidowanymi, standardami systemów zarządzania, np. ISO 9001.

 

Jakie będą główne zmiany w standardzie ISO 14001:2015?

 

Nowa wersja będzie kłaść większy nacisk na ‘kontekst organizacji’ w celu lepszego zarządzania ryzykiem, a także podkreślać rolę zaangażowania kierownictwa w firmie, które powinno promować zarządzanie środowiskowe w organizacji. Ponadto, norma będzie wymagała, aby działania firmy dążyły bardziej w kierunku poprawy ogólnego oddziaływania na środowisko i odpowiedzialności społecznej organizacji, a nie poprawy stricte systemu zarządzania.

 

Na jakim etapie procesu weryfikacji jesteśmy?

 

ISO 14001:2015 jest obecnie na etapie DIS. Jest to czwarty, z sześcioetapowego procesu, w czasie, którego każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi do ekspertów z komisji technicznej, zajmujących się weryfikacją standardu.  

 

Kto może wziąć udział w procesie weryfikacji nowej wersji standardu ISO 14001:2015?

 

Każda osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskowego może wypowiedzieć się na temat nowej wersji. Swoje uwagi warto przesłać do krajowej organizacji członkowskiej ISO.

 

Jaki będzie następny etap?

 

Gdy wszystkie komentarze i wnioski zostaną rozpatrzone, projekt zostanie zatwierdzony i przyjmie formę Ostatecznego Projektu Międzynarodowego Standardu (Final Draft International Standard - FDIS).

 

Kiedy zostanie opublikowana nowa wersja?

 

Nowa wersja standardu ma zostać opublikowana pod koniec 2015 roku.

 

Mam certyfikat ISO 14001: 2004. Co taka zmiana wersji oznacza dla mnie?

 

Wszyscy użytkownicy standardu mają zagwarantowany 3 letni okres przejściowy na wprowadzenie nowej wersji standardu w swojej organizacji. Czas ten liczony jest od momentu oficjalnej publikacji nowej wersji normy.

 

Po 3-letnim okresie przejściowym, firmy, które decydują się na certyfikację, będą musiały spełnić wymagania nowej wersji standardu. Dotychczasowa wersja - ISO 14001: 2004 -  i certyfikaty wydane na zgodność z nią – stracą ważność. 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies