Transfer of certificate

We offer you the opportunity of a completely free transfer of your management system to ISOQAR

 

Certificate Transfer is a recognition of the existing and valid management system certification, granted by one accredited certification body, by another accredited certification body, in order to issue their own certification.

 

Transferring the certificate can take place at any time. Please note that this is a recognition of an existing and valid certification therefore the ISOQAR transfer
process adopts the audit or recertification audit plan which has been created by the current certification body.

 

To proceed to transfer the certificate:

  • You must have a valid and accredited management system and certificate,
  • All non-compliances found during last audit must have been removed.

 

ISOQAR as a certification body needs to see your certificate  in order to check its status. For this purpose, we will ask you to send electronic version of the following documents:

  • Copy of the current certificate,
  • Report from the last audit.

 

We cannot issue a transfer certificate if the existing certificate was revoked, suspended or threatened with suspension. In this case, we will propose a new certification and registration.

 

Detailed information about the guidelines for transfer of certification and registration can be found on the website of the IAF (International Accreditation Forum) Title: Mandatory Document for the Transfer of AccreditedCertifitaction of Management Systems.

get a quote

Fill our form and we will prepare an offer for the certification or transfer of certification.

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies