ISO 14001 - ISOQAR

ISO 14001

ISO 14001 is the internationally recognized standard for environmental management system. ISO 14001 specifies the systematic monitoring of activities affecting the environment. Such actions can include the use of natural resources, processing and disposal of waste as well as energy consumption.

ISO 14001 certification

When all requirements of the ISO 14001 standard are met, and it can be so proven by internal audits, the organization may proceed to an external audit. This external audit should be carried out by a third party – accredited certification body.

 

Certification will be carried out in 2 Stages. Stage 1 covers document review and Stage 2 checks the functioning of management system within the company.

 

During the ISO 14001 certification the auditor will focus on reviewing the environmental policy, procedures, and will analyse how the company understands  environmental management and if it has established management goals and objectives that are measureable and achievable.

 

The Auditor will also check if the work methods that are employed are in accordance with procedures and the established goals and appropriate records are kept.

 

After positively completing the certification  the Auditor shall recommend that a certificate for ISO 14001 is issued and  registered.


The next steps are surveillance audits which are aimed to assure that the management system continuous to be effective, is being improved and still in compliance with ISO 14001 standard.

What is the cost of ISO 14001 certification?

ISOQAR has an individual pricing approach for each Client. We take into consideration many factors before we make a proposal.

 

To get a proposal please complete the on-line form or call our office.

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies