BRC Food

BRC Food

BRC Global Standard for Food Safety is the flagship Standard of BRC organization which relates to food safety management.

 

BRC stands for British Retail Consortium. BRC is the lead trade organization that represents a wide range of retailers, from large chains and department stores to independent retailers offering a variety of products, both in city centers, outside or in rural or virtual stores.

 

In 1998, responding to the needs of the sector, the British Retail Consortium has developed and launched the BRC Food Technical Standard used to evaluate manufacturers of retailers own brands. Their goal is to support retailers and brand owners in the defense of "due diligence" if forced to be accountable to the court at the request of law enforcement. Accordingly to European food law, retailers and brand owners bear the legal responsibility for their brands.

BRC Food Safety certification

When all requirements of the BRC Food Safety standard are met, and it can be so proven by internal audits, the organization may proceed to an external audit. This external audit should be carried out by a third party – accredited certification body.

 

Certification will be carried out in 2 Stages. During stage 1 the auditor will check the functioning of the food safety system in the organization. Stage 2 takes place outside the premises of the organization. Auditor prepares an extensive report of the certification.

 

During certification BRC Food Safety auditor will focus on a review of the activities of an organization and their compliance with the requirements of the Standard.

 

After positively completing the certification  the Auditor shall recommend that a certificate for BRC Food Safety is issued and registered.

What is the cost of BRC Food Safety certification?

ISOQAR has an individual pricing approach for each Client. We take into consideration many factors before we make a proposal.


To get a proposal please complete the on-line form or call our office.

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies