Issue of the certificate - ISOQAR

Issue of the certificate

After completion of a positive management system certification process you will be entitled to a certificate. Before issuing a certificate, we will check with you the details that will be included on the certificate. 

 

You will receive a certificate from us in two languages: Polish and English. You can also order other language versions of the certificate. 

 

If your business activity is conducted in several locations and all locations are covered by the certification of each location and we will issue an individual certificate for each location. 

 

You can also order a decorative certificate mounted on wood. 

 

To maintain the validity of the certificate and the possibility of its continuous use, our auditor will review audits (surveillance audits) within 12 and 24 months from the date of the certificate. Around the 33rd month from the date of the certificate a recertification audit will be carried out, which will renew the validity for the next 3 years. 

 

Along with the certificate you will receive a certification and registration mark and logos. You can use them both for information and publicity concerning the ISOQAR certification. Specific guidelines related to the use of our marks and logos can be found in the Terms of use ISOQAR logo, which will be sent together with the marks. 

 

Please carefully read this information. Our auditor will review and describe the use of all logos and marks awarded by ISOQAR during each audit. 

Important

Please note that all certificates issued by us along with the attachments are owned by Alcumus ISOQAR Limited.

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies