Welcome to our accredited certification body - ISOQAR

ISOQAR in Poland was founded in late 2003. We operate on the principle of representation of Alcumus ISOQAR Limited of the UK based in Manchester. This method of co-operation allows us to use the full accreditation granted by UKAS, BRC, IFS, FSSC and APMG to Alcumus SOQAR Limited.

ISOQAR's policy is focused on certification of: quality management systems, information security, business continuity, quality IT services and food safety. We also dynamically operate in the certification of environmental management systems as well as occupational health and safety.

Our mission

"We provide our clients with assurance that their management systems are continually improving and helping them achieve their declared objectives as part of their overall organisation strategy"

 

Richard Rubin
Majority Shareholder and Chief Executive of ISOQAR CEE

What our clients say about us

"Thank you for the outstanding efficiency and precision, for great effectiveness and care about our company"

GDS FALCO

"Very good ability to transfer knowledge.
Keep it up!"

The participant of our training

"Our assessment of ISOQAR: 12/10. We are really satisfied with: the time in which we received an offer, contact with the office, working with the Auditor. Everything was ok."

budmax REGAŁY

Get a quote

Fill our form and we will prepare an offer for the certification or transfer of certification.

Contact us

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOQAR CEE  Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

Regulamin plików cookies