szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22000 - iSOQAR

Cele szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą nabyć praktycznej wiedzy dotyczącej auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Audit ma służyć sprawdzeniu czy system jest stworzony i funkcjonuje zgodnie z wymogami standardu ISO 22000 / FSSC 22000. Ponadto uczestnicy nauczą się jak przedstawić plan działań na audicie, jak pisać raport i udzielać rekomendacji pisemnej i ustnej kierownictwu firmy, tak aby kultura ciągłej poprawy stała się normalnym trybem życia w organizacji.

 

Kurs jest nastawiony na praktyczne podejście. Zakończony zostanie testem, dzięki któremu prowadzący sprawdzą Państwa wiedzę. Po pozytywnie zaliczonym teście uczestnicy otrzymają certyfikaty auditora wewnętrznego.

 

Dla oceny zrozumienia uczestników przewidziany jest test wielokrotnego wyboru z zakresu kursu.

 

Czas trwania: 2 dni

 

Wymagane doświadczenie:

Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat standardu. Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu zalecane jest ukończenie kursu Wymagania ISO 22000/HACCP.

 

Kurs omawia następujące elementy:

 • Różnica między dokumentami systemowymi i zapisami,
 • Zapisy jako niezbędne dowody podczas auditu,
 • Hierarchia dokumentów systemowych,
 • Model PDCA,
 • Czym jest audit i jak się do niego przygotować,
 • Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu auditu (praca grupowa),
 • Auditowanie łańcucha żywnościowego - elementy i zbieranie dowodów,
 • Sprawdzanie PRP i OPRP i sprawdzanie, że są poprawnie używane,
 • Zarządzanie kryzysem i wycofywanie produktu z łańcucha żywnościowego,
 • Czym są niezgodności i ich rodzaje,
 • Działania korygujące,
 • Prezentacja wyników auditu.

 

Korzyści dla uczestnika :

 • Zrozumienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Zrozumienie ważności indywidualnych ról i odpowiedzialności dla doskonalenia - model PDCA,
 • Przygotowanie do auditu i ćwiczenie auditu,
 • Nauka pisania raportu po audicie i przedstawiania go najwyższemu kierownictwu,
 • Zrozumienie korzyści z auditu wewnętrznego zarówno dla samej firmy jak i dla klientów. 

Informacje dodatkowe

Koszt:

1200 pln netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

Sposób zgłoszenia

Skontaktuj się z nami mailowo: szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies