szkolenie auditor wewnętrzny ISO 22301 - ISOQAR

Cele szkolenia

Co zyskujesz

Niezbędną wiedzę i umiejętności do weryfikacji założeń i celów systemu zarządzania ciągłością działania. Zdolność interpretacji wymagań normy ISO 22301/ BS 25999 w kontekście przeprowadzania audytów systemu zarządzania ciągłością działania. Praktyczne umiejętności przeprowadzania poszczególnych etapów audytów, w tym planowania, przeprowadzania, raportowania oraz działań poaudytowych.

 

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania, BCM/BCP oraz za zachowanie ciągłości usług IT
 • Managerowie
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Osoby zarządzające ryzykiem i bezpieczeństwem

 

Zakres tematyczny

 • Przedstawienie i analiza założeń systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO 22301/BS 25999
 • Omówienie procesu ustanowienia, wdrożenia, działania operacyjnego, monitorowania, przeglądu i doskonalenia systemu zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301/BS 25999
 • Przygotowanie do audytu systemu
 • Planowanie audytu, program audytu, listy sprawdzające
 • Prowadzenie audytu, techniki audytowania, formułowanie spostrzeżeń audytowych
 • Sporządzanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe
 • Egzamin

 

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Termin kursu:  7-8.05.2018r.

 

Lokalizacja: Warszawa

 

Koszt: 1200 PLN netto + 23% VAT

Przy zgłoszeniu drugiej osoby z firmy - oferujemy 10% rabat.

Przy zgłoszeniu trzeciej osoby z firmy - oferujemy 15% rabat.

 

Sposób zgłoszenia: Wyślij Formularz zgłoszeniowy na szkolenie@isoqar.pl lub zadzwoń do nas!

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia i w tym terminie potwierdzamy czy na szkolenie uzbierała się minimalna wymagana grupa Uczestników.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies