Audit ponownej certyfikacji - ISOQAR

Audit ponownej certyfikacji

Harmonogram auditu i wybór programu auditów będzie uzgodniony pomiędzy zakładem a jednostką certyfikującą.

 

Pierwsza certyfikacja, jak i ponowne certyfikacje mogą się odbyć zgodnie z programem auditów niezapowiedzianych. Jeśli zakład chce się do niego zgłosić, powinien możliwie najszybciej powiadomić o tym jednostkę certyfikującą.

IFS Food

Audit odnawiający może być planowany najwcześniej osiem (8) tygodni przed lub najpóźniej dwa (2) tygodnie po terminie auditu (termin jest datą rocznicy auditu pierwszego).

 

Jeśli to nie jest spełnione, lub gdy niektóre etapy procesu certyfikacji nie zostały na czas ukończone, certyfikat nie może zostać odnowiony w „stosownym terminie”. Nowa data będzie prowadzić do przerwy w certyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies