Certyfikat ISO 22000 z ISOQAR

ISO 22000

ISO 22000 określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach z łańcucha żywnościowego, które muszą wykazać zdolność do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że ​​żywność jest bezpieczna w czasie spożycia przez ludzi.

 

Standard ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, niezależnie od wielkości, które biorą udział w dowolnym etapie łańcucha żywnościowego i chcą wdrożyć systemy, który będzie dostarczał bezpieczną żywność.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ISO 22000

ISO 22000 określa wymagania, które pozwolą organizacji na:

  • zaplanowanie, wdrożenie, działanie, utrzymanie i aktualizację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który ma na celu dostarczanie produktów, które zgodnie z ich przeznaczeniem, są bezpieczne dla konsumentów;
  • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
  • ocenę wymagania klientów oraz wykazanie zgodności z tymi wspólnie ustalonymi wymaganiami odnoszącymi się do bezpieczeństwa żywności, w celu zwiększenia satysfakcji klienta;
  • skuteczną komunikację w kwestiach bezpieczeństwa żywności z dostawcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami w łańcuchu żywnościowym;
  • zapewnienie, że ​​organizacja spełnia deklarowaną polityką bezpieczeństwa żywności;
  • certyfikację i rejestrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez zewnętrzną organizację, taką jak jednostka certyfikująca.

CERTYFIKACJA ISO 22000 - DLACZEGO WARTO?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 22000 pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia wydajności;
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu;
  • Certyfikat ISO 22000 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy;
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

CERTYFIKACJA ISO 22000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 22000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO 22000 auditor skupi się na przeglądzie polityki bezpieczeństwa żywności oraz procedur z nią związanych. Badaniu podlegać będą również cele programów zarządzania, w szczególności sprawdzenie czy są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO 22000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 22000.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI ISO 22000?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies