Certyfikat BRC Food z ISOQAR

BRC Food

BRC Food jest flagową norma organizacji BRC dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

BRC to skrót od British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detalistów). British Retail Consortium jest wiodącą organizacją handlową reprezentującą szeroki wachlarz detalistów, od wielkich sieci handlowych i domów towarowych do sprzedawców niezależnych oferujących różnorodne produkty zarówno w centrach miast, poza nimi czy w sklepach wiejskich bądź wirtualnych.

 

W roku 1998, odpowiadając na potrzeby sektora, British Retail Consortium opracowało i wprowadziło na rynek techniczny standard żywności BRC [BRC Food Technical Standard] stosowany do oceny producentów marek własnych detalistów. Ich celem jest wspieranie detalistów i właścicieli marek w obronie „należytej staranności", jeśli zmuszeni zostaną odpowiadać przed sądem na wniosek organów ścigania. Na mocy europejskiego prawa o żywności, detaliści oraz właściciele marek ponoszą odpowiedzialność prawną za swe marki.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU BRC FOOD

Istnieje szereg korzyści wynikających z wdrożenia standardu BRC Food, natomiast główne z nich to:

  • Możliwe zmniejszenie liczby auditów bezpieczeństwa żywności wykonywanych przez sieci handlowe, co z kolei pozwoli technologom skoncentrować się na innych obszarach, takich jak rozwój produktu, jakość.
  • Wprowadzenie jednolitego standardu działalności, który umożliwia certyfikację przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

CERTYFIKACJA BRC FOOD - DLACZEGO WARTO?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z BRC Food pokazuje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Sposób oceny organizacji zawarty w normie zawiera wymógł ciągłych przeglądów działalności i podjęcia działań korekcyjnych wynikających z wykrytych niezgodności.
  • Norma częściowo wspiera wymóg należytej staranności ze strony dostawcy i detalisty.

CERTYFIKACJA BRC FOOD

Gdy wszystkie wymagania standardu BRC Food są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu BRC Food Auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat BRC Food.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI BRC FOOD?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies