Certyfikat OHSAS 18001 / ISO 45001 z ISOQAR

CERTYFIKAT OHSAS 18001 / CERTYFIKAT ISO 45001

OHSAS 18001 (ISO 45001 w przyszłości - trwają prace nad nową normą) jest międzynarodowo rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikacja OHSAS 18001 nie jest obowiązkowa ani wymagana prawnie.

CERTYFIKACJA OHSAS 18001 - DLACZEGO WARTO?

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z OHSAS 18001:

  • wykazuje zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia sposobu, w jaki organizacja zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • pokazuje zaangażowanie w dbałość o środowisko pracy i zdrowie pracowników,

  • pozwala czuć się pewniej w kwestii spełnienia obowiązkowych zasad BHP,

  • wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy,

  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ CERTYFIKAT OHSAS 18001?

Gdy wszystkie wymagania standardu OHSAS 18001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap I dotyczy przeglądu dokumentacji, a Etap II sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu OHSAS 18001 Auditor dokona przeglądu czym dla organizacji jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określi czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Następnie sprawdzi czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat OHSAS 18001. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu OHSAS 18001.

JAKI JEST KOSZT CERTYFIKACJI OHSAS 18001?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies