Certyfikat IFS Broker z ISOQAR

Certyfikat IFS Broker

Standard IFS Broker został opracowany w celu ujednolicenia wymagań odnoszących się do: agencji handlowych, brokerów, pośredników oraz importerów zajmujących się obrotem: 

 • produktami spożywczymi, 
 • chemią gospodarczą, 
 • artykułami gospodarstwa domowego, 
 • kosmetykami i produktami do higieny osobistej oraz 
 • materiałami opakowaniowymi, a także 
 • kombinacją tych produktów.

 

IFS Broker jest przeznaczony dla firm, które zwykle nie mają bezpośredniego kontaktu z produktem wysyłanym często bezpośrednio od producenta do klienta.

 

Jeżeli te organizacje posiadają własne zaplecze logistyczne i chciałyby uzyskać pełną certyfikację uwzględniającą działalność logistyczną to wymagane jest, aby certyfikacja przebiegała łącznie z IFS Logistics. 

 

W przypadku, gdy pośrednicy zajmują się również przetwórstwem żywności lub opakowań lub HPC (chemii gospodarczej, artykułami gospodarstwa domowego, kosmetykami i produktami do higieny osobistej) do uzyskania certyfikatu obu zakresów, może być potrzebna łączna certyfikacja IFS Broker z IFS Food lub IFS HPC lub IFS PAC Secure.

 

Po 3 latach realizacji piewrszej wersji IFS Broker oraz po zebraniu doświadczeń i opinii z rynku, IFS stworzył obecnie obowiązującą drugą wersję standardu.

Korzyści z wdrożenia systemu IFS Broker

Podstawowe korzyści z wdrożenia IFS Broker to:

 • zapewnienie zgodności usług pośredników;
 • ustanowienie wspólnego standardu według jednolitego systemu oceny;
 • współpraca z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi i wykwalifikowanymi auditorami zatwierdzonymi przez IFS;
 • zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw;
 • zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu, zarówno dla dostawców jaki i sprzedawców detalicznych.

Proces certyfikacji systemu IFS Broker

Certyfikat IFS Broker to:

 • potwierdzenie najwyższej jakości usług i bezpieczeństwa procesów w łańcuchu żywnościowym;
 • ograniczenie auditów prowadzonych przez klientów;
 • wzrost zaufania wśród klientów i kontrahentów;
 • zmniejszenie odpowiedzialności za wprowadzenie na rynek wyrobów;zagrażających konsumentom poprzez odpowiednie przygotowanie do wycofania tych wyrobów.

 

Gdy wszystkie wymagania standardu IFS Broker są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Podczas Etapu I auditor sprawdzi funkcjonowanie systemu w organizacji. Etap II odbywa się poza siedzibą organizacji. Auditor przygotowuje wówczas obszerny raport z certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem Procesu certyfikacji.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat IFS Broker. Certyfikacja jest przyznawana na rok.

Jaki jest koszt certyfikacji IFS Broker?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies