Certyfikacja ISO/IEC 20000 - ISOQAR

Certyfikat ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 jest pierwszą międzynarodową normą systemu zarządzania usługami. Opisuje ona zintegrowany zestaw procesów zarządzania dla skutecznego świadczenia usług na rzecz organizacji.

 

Rodzina norm ISO/IEC 20000 składa się z kilku części, z których organizacje najczęściej sięgają po ISO/IEC 20000-1 i ISO/IEC 20000-2.

 

ISO/IEC 20000-1 jest formalną specyfikacją i określa wymagania dla organizacji do dostarczania zarządzanych usług o odpowiedniej jakości dla swoich klientów.

 

ISO/IEC 20000-2 jest kodeksem postępowania i opisuje najlepsze praktyki dla zarządzania procesami w zakresie ISO/IEC 20000-1. Kodeks postępowania będzie szczególnie użyteczny w organizacjach, które przygotowują się do certyfikacji na zgodność z normą ISO/IEC 20000 lub planują doskonalenie usług.

Certyfikacja ISO/IEC 20000 - dlaczego warto?

  • Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO/IEC 20000 pokazuje zaangażowanie w jakość usług IT i wolę ciągłego doskonalenia.
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania usług IT, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Certyfikat ISO/IEC 20000 wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy.
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

Certyfikacja ISO/IEC 20000

Gdy wszystkie wymagania standardu ISO/IEC 20000 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą, np. ISOQAR.

 

Certyfikacja będzie przebiegać dwu etapowo. Etap 1 dotyczy przeglądu dokumentacji, a etap 2 sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnym schematem przeprowadzenia certyfikacji w zakładce Proces certyfikacji.

 

Podczas certyfikacji standardu ISO/IEC 20000 Auditor skupi się na przeglądzie dokumentacji systemowej, procedur, analizie jak organizacja zarządza usługami oraz określeniem czy ustanowione cele programów zarządzania są mierzalne i osiągalne. Auditor sprawdzi również czy ​​metody pracy są zgodne z procedurami i wyznaczonymi celami, a odpowiednie zapisy są utrzymywane.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat ISO/IEC 20000. Kolejnym etapem są audity przeglądowe, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO/IEC 20000.

Jaki jest koszt certyfikacji ISO/IEC 20000?

W ISOQAR stosujemy praktykę „szycia oferty na miarę". Bierzemy pod uwagę wiele czynników przed przedstawieniem kosztów certyfikacji.


W celu uzyskania oferty zachęcamy do wypełnienia Zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego z naszym biurem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies